Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on luonteeltaan sekä perintöveroilmoitus että perusta myöhemmin toimitettavalle perinnönjaolle.

Ennen perunkirjoitusta yksikin pesän osakas voi hankkia perunkirjoitusta varten tarvittavia tietoja pesän omaisuudesta. Hän voi myös maksaa pesälle kuuluvia laskuja, kuten hautauskuluja, pesän pankkitililtä. Sukuselvityksen saa seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Perukirjan osakastiedon vahvistuttaminen Digi- ja väestötietovirastossa helpottaa kuolinpesän asioiden hoitamista joissakin tilanteissa. Perunkirjoitusta varten tarvittavien tietojen ja asiakirjojen kokoaminen voi olla aikaa vievää, joten toimiin perunkirjoituksen valmistelemiseksi kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin.

Voitte luottamuksella kääntyä puoleemme perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa.